تاریخ انتشار: یکشنبه 09 آذر 1399
از سوی شورای راهبردی شرکت های پتروشیمی منطقه پارس; اختصاص 400 میلیارد ریال برای مقابله با کرونا در استان بوشهر

  از سوی شورای راهبردی شرکت های پتروشیمی منطقه پارس; اختصاص 400 میلیارد ریال برای مقابله با کرونا در استان بوشهر

عضو شورای سیاست گذاری شورای راهبردی شرکت های پتروشیمی منطقه پارس از اختصاص هدفمنـد 400 میلیارد ریال اعتبار جهت تهیه اقلام بیمارستانی و درمانی برای مبارزه با کرونا در سال 1399 خبر داد.

به گزارش روابط عمومی شرکت پتروشیمی جم به نقل از نیپنا، امیرحسین بحرینی مدیر عامل شرکت پلیمر آریاساسول و عضو شورای سیاست گذاری شورای راهبردی شرکت های پتروشیمی منطقه پارس در گفتگو با روابط عمومی شورای راهبردی پتروشیمی درخصوص فعالیت های شورا طی سال جاری عنوان کرد: شورای راهبردی پتروشیمی پس از شیوع پاندمی کرونا، در کنار حفظ کسب و کار و تأمین مواد اولیه مورد نیاز صنایع و تأمین ارز مورد نیاز کشور، با جدیت تمام و بطور منسجم نسبت به پیش بینی و تأمین نیازهای حیاتی مراکز درمانی با تمرکز بر شهرهای جنوبی استان بوشهر اقدام کرد.

وی با اشاره به اینکه از میزان 400 میلیارد ریال اعتبار سال جاری این شورا بـرای مقابلـه بـا شـیوع کرونـا در جامعه پیرامونی تاکنون بالغ بر 337 میلیارد ریال فقط جهت تجهیز مراکز درمانی اسـتان هزینـه شـده اسـت ، افزود : در ابتدای سال جاری مبلغ 97 میلیارد ریال برای تجهیـز مراکـز درمـانی اسـتان مسـتقیماً در اختیـار دانشگاه علوم پزشکی بوشهر قرار گرفته و به موازات، پس از اخذ نظرات کارشناسی مراکز درمانی منطقـه در دو مرحله مبلغ 200 میلیارد ریال نیز جهت تأمین دستگاه هـای مختلـف تشخیصـی و درمـانی از جملـه تـنفس مصنوعی، ونتیلاتور ثابت، تخت آی سی یو، دستگاه سونوگرافی، ویدئو لارنگوسکوپ، انواع دسـتگاه اکسـیژن سـاز، نبولایزر، پالس اکسیمتر، دستگاه اتوسکوپ و افتالموسکوپ، دیسی شوک، پمپ اینفیوژن، انواع مانیتور علائـم حیاتی، ویلچر، ساکشن دوشیشه، دستگاه دیالیز، دستگاه اکسـیژن سـاز 600 لیتـر در دقیقـه، دتکتـور اسـتند رادیولوژی، وایداس آزمایشگاه، اتوآنالایزر پرستیشر50 L ،سـل کـانتر سیسـمکس مـدل 4/KX2 ، دسـتگاه EKG ، الکتروشوک، دستگاه DR ،رادیولوژی RO و ....اختصاص یافت کـه بیمارسـتان هـای نبـی اکـرم (ص) عسـلویه، توحید جم، زینبیه خورموج، امام خمینی (ره) کنگان، شهید گنجی دشتستان و بیمارستان امام هادی (ع) دیر، مراکز بهره مند از این تجهیزات بوده اند.

بحرینی افزود: در راستای مسئولیت های اجتماعی ، شرکت های پتروشـیمی عضـو شـورای راهبـردی تصـمیم گرفته اند به منظور افزایش اثربخشی اقدامات خود، ضمن پرهیز از اقدامات انفرادی درخصوص مسئولیت هـای اجتماعی، کلیه فعالیت ها را به صورت منسجم و یکپارچه از مسیر شورای راهبردی پتروشیمی های منطقه بـه انجام برسانند.

وی ادامه داد: در راستای افزایش کمک ها در این قالب نیز از سال گذشته ضمن افـزایش قابـل توجه بودجه مسئولیت های اجتماعی، این شـورا بـه سـرمایه گـذاری درخصـوص اتمـام پـروژه هـای عمرانـی نیمه تمام قبلی و همچنین تعریف پروژه های زیربنایی و توسعه ای تمرکز ویژه ای نموده است که از جمله آنها می توان به تصویب و اختصاص 100 میلیارد ریال برای شروع احداث یـک بیمارسـتان تخصصـی 110 تخـت خوابی در عسلویه در سال جاری اشاره نمود که امید می رود با بهره بـرداری از آن طـی 3 سـال آینـده، شـهر عسلویه از یک بیمارستان مدرن و تخصصی بهره مند شود.

لازم به ذکر است که شورای راهبردی پتروشیمی های منطقه پارس متشکل از شرکت های تولیدی و پروژه ای است که بیش از 95 %بودجه سالیانه آن عمدتاً از سوی شرکت های تولیدی بـه ترتیـب توسـط شـرکت هـای پتروشیمی جم با ۱۲.۵% ، پلیمر آریاساسول ۱۱.۱% ، مبین انرژی خلیج فـارس ۱۱.۱% ، پتروشـیمی پـردیس ۱۰.۱% ، پتروشیمی پارس ۹.۴% ، پتروشیمی نوری ۸.۷% ، پتروشیمی کاویان ۸.۵% ، پتروشیمی زاگرس ۶.۹% ، پتروشیمی مروارید ۴.۵% ، پتروشیمی مهر ۲.۴% ، شرکتهای پایانه ها و مخازن پتروشیمی و فرساشیمی هرکدام ۲.۲% ، شرکتهای پتروشیمی دماوند و پلی پروپیلن جم هرکدام ۱.۸% ، پتروشیمی مرجان ۱.۴% و پتروشیمی بوشهر ۱% تامین شده است.

تصاویر
  • از سوی شورای راهبردی شرکت های پتروشیمی منطقه پارس; اختصاص 400 میلیارد ریال برای مقابله با کرونا در استان بوشهر
تمام حقوق این وب سایت برای پتروشیمی جم محفوظ است