واحد بوتن 1

شرح مختصری از فرایند و نمودار تولید

واحد بوتن-1 پتروشیمی جم تحت لیسانس شرکت AXENS و مهندسی اصولی شرکت نارگان با ظرفیت 100.000 تن درسال بزرگترین واحد تولید بوتن در کشور می باشد که علاوه بر تأمین نیاز واحدهای پایین دستی مجتمع قابلیت تأمین نیاز سایر شرکتهای پلی الفینی کشور را دارا می‌باشد همچنین بخش عمده تولید، جهت صادرات به کشورهای مصرف کننده در نظر گرفته شده است.

تولید بوتن-1 بر اساس دیمریزاسیون دو مولکول اتیلن در فاز مایع صورت می گیرد. این واکنش که در حضور کاتالیست LC و کوکاتالیست TEA در دو سری مجموعه راکتور که به طور موازی در حالت بهره برداری قرار می گیرند انجام می شود. این واکنش گرمازا بوده و گرمای واکنش از طریق لوپ های گردشی به وسیله آب چیلد (تهیه شده توسط سیستم تبرید پروپیلنی) دفع می گردد.

جریان حاوی بوتن-1 و +C6 از کف راکتور گرفته می شود و پس از تزریق آمین (عامل متوقف کننده واکنش) به قسمت تبخیر ارسال می گردد. پس از جداسازی ترکیبات سبک تر در فلش درام و سپس جداسازی کاتالیست ها و آمین مصرف شده در تبخیر کننده لایه نازک (TFE) جریان فاز بخار حاصل از این مجموعه شامل بوتن-1 ،+C6 و اتیلن واکنش نداده به بخش تقطیر ارسال می گردد. در این قسمت که شامل دو برج است، جریان بالای برج اول، اتیلن واکنش نداده است که به عنوان جریان برگشتی به راکتورها بازگردانده می شود؛ و جریان پایین آن به برج دوم ارسال و در آنجا بوتن-1 به عنوان محصول بالای برج و +C6 به عنوان محصول پایین برج جداسازی می گردد.

 
معرفی واحد الفین
معرفی واحد الفین

جهت مشاهده جزئیات بیشتر کتابچه محصولات واحد بوتن-1 را مطالعه نمایید .

تمام حقوق این وب سایت برای پتروشیمی جم محفوظ است