مشخصات تجهیزات
ردیف نام دستگاه جزئیات
1 (دستگاه DMA (Dynamic Mechanical Analysis
برای بررسی رفتار دینامیکی- مکانیکی پلیمرها، مطالعه رفتار حالت جامد و ریز ساختار پلیمرها
دانلود
2 (TGA Thermo-Gravimetric Analyzer)
دستگاه جرم سنجی گرمایی- برای بررسی مقاومت حرارتی پلیمرها
دانلود
3 دستگاه - Gottfert Rheograph 25
برای بررسی رفتار مذابهای پلیمری در سرعت برشهای بالا
دانلود
4 (DSC (Differential Scanning Calorimeter
دستگاه گرماسنجی پویشی تفاضلی- برای بررسی ساختار بلوری پلیمرها
دانلود
تمام حقوق این وب سایت برای پتروشیمی جم محفوظ است