تاریخ انتشار: ﺳﻪشنبه 19 آذر 1398
بیست و سومین مانور سالیانه پتروشیمی مانور آمادگی در برابر زلزله

  بیست و سومین مانور سالیانه پتروشیمی مانور آمادگی در برابر زلزله

بیست و سومین مانور سالیانه پتروشیمی جم با موضوع مانور دور میزی در خصوص آمادگی در برابر زلزله برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی پتروشیمی جم : بیست و سومین مانور سالیانه پتروشیمی جم با موضوع مانور دور میزی در خصوص آمادگی در برابر زلزله برگزار شد؛ و در آن گروه های عملیاتی در خصوص زلزله و راه های مقابله مواردی را آموختند.

این گزارش می افزاید : گروه های عملیاتی که همواره در مانورهای فیزیکی سطح مجتمع شریط اضطراری را به آزمون می گذارند اینبار با حضور بر میز مانور تئوری ، اقدامات لازم در حوزه زلزله را آموخته و شرایط مقابله با آن را مورد بررسی قرار دادند.

در این مانور که جنبه تئوری و آموزش را هدف قرار داده بود؛ تجهیزات مورد نیاز در زمان وقوع زلزله و فرآیند مقابله با آن نیز مورد پایش قرار گرفت.

شایان ذکر است : اداره HSE پتروشیمی جم به صورت سالیانه مجموعه مانورهایی را جهت حفظ آمادگی پرسنل واحدهای مجتمع برگزار می کند و گزارش این مانورها را بمنظور بررسی عملکرد نیروهای عملیاتی و ارائه راهکارهای بهبود به تیم مدیریت بحران شرکت ارائه می دهد.

تصاویر
  • بیست و سومین مانور سالیانه پتروشیمی مانور آمادگی در برابر زلزله
تمام حقوق این وب سایت برای پتروشیمی جم محفوظ است