تاریخ انتشار: شنبه 21 دی 1398
پتروشیمی جم در میان ۱۷۶شرکت رتبه دوم جایزه استاندارد 34000 را کسب کرد

  پتروشیمی جم در میان ۱۷۶شرکت رتبه دوم جایزه استاندارد 34000 را کسب کرد

در مراسم چهارمین کنفرانس ملی مدیریت منابع انسانی، شرکت پتروشیمی جم در میان ۱۷۶شرکت از سازمان‌های دولتی و خصوصی و صنایع مختلف، پس از شرکت هنکل، رتبه دوم جایزه استاندارد 34000 مدیریت منابع انسانی کشور را از آن خود کرد.

به گزارش روابط عمومی پتروشیمی جم دکتر رحیمی مدیر توسعه منابع انسانی با اشاره به پایان چهارمین کنفرانس ملی مدیریت منابع انسانی گفت: برای دریافت جایزه مدیریت منابع انسانی ۱۷۶ شرکت از سازمان‌های دولتی و خصوصی و صنایع مختلف حضور داشتند و که از این تعداد ۴۲ شرکت پس از گذراندن مراحل ارزیابی برای دریافت این جایزه برگزیده شدند و شرکت پتروشیمی جم موفق شد پس از شرکت هنکل (نمایندگی هنکل آلمان در ایران)، رتبه دوم را بدست آورد.

مدیر توسعه منابع انسانی شرکت پتروشیمی جم با تشریح اهداف جایزه ملی مدیریت منابع انسانی گفت: هدف از جایزه استاندارد 34000 که در سال 1391 به جامعه حرفه‌ای مدیریت منابع انسانی معرفی شد تاکنون طی چند مرحله بهبود یافته است و هدایت سازمان‌های کشور در مسیری است که بتوانند با آسیب‌شناسی فرایندهای مدیریت منابع انسانی را به حرکت در مسیر تعالی استحکام و قدرت بخشند.

وی ادامه داد: در این استاندارد، پنج سطح بلوغ تعریف شده است که پایه‌های متوالی و مستمری برای بهبود ۱۴ فرایند منابع انسانی فراهم می‌آورد و سازمان‌ها ضمن تعیین سنجه‌هایی برای حصول اطمینان از کارایی و عملکرد خود در قالب این فرایندها، به رصد 12 نگرش کلیدی منابع انسانی اهتمام می‌ورزند.

دکتر صالح رحیمی با اشاره به ارزیابی منابع انسانی پتروشیمی جم یاد آور شد: ارزیابی این فرایند توسط دانشگاه تهران انجام شد و با استقرار ارزیابان حرفه‌ای و با تجربه، فعال سازی پرسشنامه ۱۲۰ سوالی سنجش نگرش‌های منابع انسانی، در پرتال سازمانی و ارسال نتایج آن به دبیرخانه، و همچنین پاسخگویی صادقانه همکاران منابع انسانی و گروه‌های کانونی در دو سطح مدیران میانی و کارمندان، در فرآیند ارزیابی و ممیزی، این نتیجه را در برداشت.

مدیر توسعه منابع انسانی شرکت پتروشیمی جم در پایان تصریح کرد: امید است با استمرار حرکت هوشمندانه در مراحل بلوغ، سازمان بتواند این مرحله را به صورتی متوازن در قلمرو منابع انسانی خود حاکم کند تا تأثیر و ثمره چشمگیر این تلاش‌ها را در بهبود وضعیت کسب و کار خود مشاهده نماید و در نهایت شاخص‌های مهم سازمانی را ارتقاء دهد. انتظار می‌رود که طی یک سال آتی اصلاحات پیشنهادی ارائه شده توسط دبیرخانه، در شرکت پتروشیمی جم پیاده و فاصله‌های موجود پوشش داده شوند.

تصاویر
  • پتروشیمی جم در میان ۱۷۶شرکت رتبه دوم جایزه استاندارد 34000 را کسب کرد
تمام حقوق این وب سایت برای پتروشیمی جم محفوظ است